باشگاه کتاب

مهر گفت: "اینها همه فلسفه بافی های آدمیان است . واقعیت آن است که امروز چیزی جز تداوم دیروز نیست."

مهردروج خنده ای تلخ کرد و گفت: "اهورایان هرگز در نمی یابند که چنین نیست . امروز دیباچه ی فرداست."

سوشیانس گفت: "سخنانتان بوی خطاهای قدیمی می دهد. برای من امروز تنها امروز است. من در پی آن هستم که این زمانه و تاریکی هایش را که در دیروز و فردا لانه کرده است از میان بردارم. آیا به راستی هیچ یک از شما نیست که بخواهد به من کمک کند؟"

مهر گفت: "من می خواهم اما نمی توانم."

مهردروج گفت: "من می توانم ولی نمی خواهم."

بی گمان نام "سوشیانس" برای بسیاری از ایرانیان آشناست. سوشیانس یا منجی آخرالزمان اینبار نام قهرمان داستان شروین وکیلی است. نویسنده با تلفیق اسطوره های دینی (زرتشتی) و ملی به روایت داستان مبارزه ی نیروهای خیر و شر در جنگ آخرالزمان می پردازد. اگرچه نمی توان این کتاب را به طور صد در صد منطبق بر آموزه های دین زرتشت دانست اما نحوه روایت داستان و به کارگیری واژگان غنی زبان شیوای پارسی بی گمان بر ارزش اثر می افزاید.

در ابتدا خواننده با مطالعه ی صفحات نخستین کتاب ممکن است احساس کند نثر کتاب سنگین و گنگ است اما این احساس دیری نمی پاید و فضای افسانه ای و اسرارآمیز داستان خواننده را  به خود جذب می کند. ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که مطالعه کتاب برای کسانی که آشنایی لازم را با اسطوره ها و قهرمانان ملی ندارند ممکن است اندکی کسل کننده باشد اما نویسنده با زیرکی ستایش آمیزی توضیح مختصری از تمام شخصیت های اسطوره ای داستان در صفحات انتهایی کتاب فرا روی خواننده می گذارد .

نکته ی دیگر که توجه خواننده را متوجه خود می سازد، ترتیب فصول داستان است. فصل اول تحت عنوان "پایان" و آخرین فصل "آغاز" نام گرفته است. جمله ی آغازین: "شگفتا داستانی که با مرگ آغاز شود."

حکایت داستان از این قرار است که سوشیانس که مردی عادی به نظر می رسد در خلال اتفاقات آغازین قصه وارد ماموریتی برای همداستان ساختن اهورایان در جنگ علیه نیروهای اهریمن می شود.

ممکن است در انتها برایتان سوالهای زیادی در مورد منجی آخرالزمان و خصوصیات وی به وجود آید اما همانطور که قبلا هم گفتم این کتاب به طور صد در صد با آموزه های دینی منطبق نیست.

فرستاده شده توسط مهشید

نوشته شده در جمعه بیست و سوم تیر ۱۳۹۱ساعت 18:15 توسط مدیر وبلاگ| |


Design By : Night Skin